Awaryjne oswietlenie

Każdy budynek oraz jego miejsce, zgodnie z Prawem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie wykorzystywane jest w pałacach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub niezwykłych zdarzeń losowych. W współzależności od źródeł zasilania oświetlenie to liczymy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom mieszkającym lub opuszczającym pomieszczenia zamku w którym trafiło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia wprowadzane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, by ich użycia odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła produkowane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Godzina pracy takiego źródła światła zależy od elementu jaki zastał zainstalowany i włącza się w przedziale od 1 do 3 godzin. Nowym rozwiązaniem zapewne być wykonanie oprawy rastrowej stworzonej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, zaś ich paraboliczny kształt zapewnia odpowiednie oświetlenie. W wnętrzach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgotności oraz pełniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, traktowane są oprawy świetlówkowe. Ich własnością jest mocniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a ponadto inne metody sprawiają, że wzrastają wymagania uzyskujące się też do modułów świetlnych. To było się powodem coraz szerszego zastosowania takich urządzeń jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, a oraz bardziej bogate i tworzy dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Spełnia ono pełne oczekiwania i liczenia klientów, którzy pytają o prawidłowe wyposażenie budynku, zgodne z własnymi normami.