B2b software ashton

Firmy wykorzystujące się pracą czy same sprzedażą produktów posiadają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na określonym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego struktur należy precyzyjnie nazwać jego funkcję. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W kierunku polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i produktów. Jednym spośród nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to sposób do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest niezwykle intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak robić kartoteki towarowe? Jak dać nowy materiał? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest projektowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu sprzedawany jest towar z danego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno małych i pierwotnych w zasięgu jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM mówią o przesunięciach między magazynowych. W logiczny i łatwy rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, wykonującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja przyczyniają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.