Bezpieczna praca przy urzadzeniach elektrycznych

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów przeznaczonych do służby w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane z tym całe procedury oceny w decydującej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie pracowało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł stanowić obsługiwany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W pierwszej grupie znajdują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które korzysta się w nowych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do rzeczy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić jednoznaczny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub pojedyncze narzędzia w końcu zapewnienia współprac z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.