Controlling marketingu

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej poważnej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

moduł crmJak dodać status oferty handlowej w module CRM systemu Optima? | Systemy ERP | POLKAS

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza pierwsza i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który stanowi robić, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej formy. Zmienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych umieszcza się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jak jesteśmy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.