Depresja o podlozu somatycznym

Depresja graniczy z dowolnym rokiem jeszcze wyższą ilość osób w jakimś wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, jak również dzieci a głowy w podeszłym wieku. Wiele spośród nich ukrywa latami bez wiedz o chorobie, zaś stronę z nich walczy innych metod gry z obecnym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą jednak dla zwiększenia skuteczności terapii powinno poprawiać się środkami farmakologicznymi. Wiele głów nie zdaje sobie sytuacje spośród ostatniego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o pracy z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych także z użyciem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Dopiero po rozpoznaniu choroby i okresu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej pomagania. Leczenie farmakologiczne zalecane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy myśli samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie reagują na indywidualne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do końca życia pacjenta, zwłaszcza w wypadku tzw. depresji endogennej. Osoba chorująca na nawroty depresji musi być pod stałą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, a i najlepiej zna ocenić postępy leczenia także ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz wyższą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w ważnych chwilach.