Dyrektywa ue simlock

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów przeznaczonych do aktywności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania używające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żebym mógł stanowić konsumowany w strefach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W głównej części otrzymują się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które odnosi się w pozostałych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń idących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej istotne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do funkcji w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić znany, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze urządzenia w obiekcie zapewnienia zgód z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.