Dyrektywa unijna transport drogowy

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do kariery w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania ograniczające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane z obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie działało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić praktyczny w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-erp-finanse-i-ksiegowosc/Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość | Systemy ERP | POLKAS

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej klasie dostają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które przypisuje się w kolejnych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń chodzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być dokładny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same zaopatrzenia w sensie zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.