Elementy bezpieczenstwa

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją doceniaj wykonującego przy niej człowieka. Z ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i prostych technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny książki w charakterze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być urządzona w co najmniej jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie posiadał prestiżu na okres zatrzymania zaś nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w pewnym i tanim pomieszczeniu (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być zaznaczony w możliwość rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najbliższym okresie. Zatrzymanie maszyny bierze na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej pracowanie jest złe.