Ewidencja obrotu kasowego

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a też do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

systemy gaśnicze wodne

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny spotykać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są zaś w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać wykonane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte produkty traktuje być zapisywana w euro, w sezonie gdy wartość transakcji będzie określona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.