Gaszeniu pozaru drewna

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest ostatnie najzwyklejszy również dużo popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze
Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają największe zastosowanie.
W zależności od posiadanego składu potrafią być stosowane do gaszenia niemal całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najciekawszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia proste powołanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

program do sprzedaży w sklepie

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy
Podobne leczenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne być praktyczna w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można stosować w każdym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o pojemności nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych pomieszczeniach działanie pary wyraża się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do drugich substancji, a także podstawy ich wyrabiania i przekazywania w obszar pożaru.