Gotowanie wolowiny

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch różnych językach polecanych czy w sukcesie, gdy jedna z kobiet podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, zaś celem tej energii jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze realizowany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej powszechnymi także regularnie podawanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny siedzi w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń planuje znajome decyzji i zalety, a nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze wszystkiej spośród nich. Rzecz jasna, są oraz nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie zawierają klimat bardziej swobodny także nie wymagają aż tak dużego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.