Jak zmienia sie psychika na starosc

system gastronomiczny

Wraz z wiekiem zmienia się nie tylko nasze ciało. Zmiany zachodzą również w naszej psychice, sposobie postrzegania świata i innych ludzi. Ogólnie mówi się, że z wiekiem człowiek dziecinnieje. Dlaczego ludzka psychika na starość ulega zmianom? Wraz z wiekiem zmienia się nie tylko nasz wygląd fizyczny, ale i kondycja, koordynacja ruchowa może zostać osłabiona, a nas samych dotykają choroby, o których być może wcześniej nie mieliśmy pojęcia, a które są cechą charakterystycznie niemalże wszystkich osób starszych. Przede wszystkim jednak, zmienia się sposób postrzegania świata i siebie samego. I to głównie pogląd na swoje zmienione ciało będzie uwarunkowywało fakt, w jakim spędzimy jesień naszego życia.

Najważniejszym jest, aby osoby z najbliższego kręgu rodzinnego nie próbowały odciąć się od swych starszych krewnych. Bardzo ważna jest bowiem świadomość bycia potrzebnym i kochanym wśród ludzi starszych. Seniorzy nie chcą  czuć się niepotrzebni, a psychika na starość wraz z ciągle pojawiającymi się ograniczeniami fizycznymi sprawiają, iż takie odczucia bywają nieuniknione. Niezależnie jednak od sposobu i ilości zaspokajania potrzeb człowieka starszego, zmiany w jego psychice będą czymś naturalnym. Poniżej przedstawiamy listę defektów, które pojawiają się u ludzi wraz z wiekiem:

  1. Osłabienie pamięci – schorzenie to dotyka niemal każdą osobę starszą. Zaburzone zostają głównie umiejętności magazynowania i odtwarzania świeżych wspomnień, takich jak fakt, co robiło się dnia wcześniejszego, za to niezmienne zostają wspomnienia z wczesnego dzieciństwa oraz dorosłości.
  2. Postawa retrospektywna – oznacza to odnoszenie się do przeszłych zdarzeń, czyli sławne „za moich czasów było lepiej”. Ma to związek z tym, że „za ich czasów” byli ludźmi młodymi, pełnymi sił, dlatego świat wydawał się barwniejszy i o wiele piękniejszy, niż teraz.
  3. Obniżenie sprawności intelektualnej – nie oznacza to oczywiście całkowity brak tej sprawności. Jest to jedynie dowód na to, że osoba starsza potrzebuje więcej czasu na przygotowanie się do wykonywania nowej czynności, a nauczenie się nowej umiejętności może trwać dłużej, niż w przypadku osoby młodej.
  4. Huśtawka emocjonalna – zmiana osobowości, tak samo jak zmiany ciała, powodują częste i dość silne huśtawki emocjonalne.

Osoba starsza pragnie być w centrum uwagi, będąc w stanie posłużyć się do niemal każdego kroku, by ten cel osiągnąć, w czym bardzo przypominają dzieci, stąd stwierdzenie, że psychika na starość dziecinnieje. Wszelkie zmiany powodowane starością są naturalne, wynikają ze zmian fizycznych, do których tak naprawdę żaden człowiek nigdy nie będzie przygotowany. Dlatego nie należy odcinać się od osób starszych, ale zrozumieć je, umieć postawić się w ich sytuacji i przede wszystkim pamiętać, że nikt nie pozostanie wiecznie młody i zdrowy.