Kasa fiskalna jota

Z kasami fiskalnymi spotykamy się w wszystkim sklepie czy supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie przeprowadzana jest sprzedaż detaliczna. Ale od początku. Co wtedy stanowi kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami rejestrującymi to nic nowego jak urządzenie elektroniczne, dzięki jakiemu potrafimy zauważyć ruch i wielkość podatku ciepłego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, jakie nie posiadają pamięci fiskalnej, i dane o obrotach widziane są w obcej zabezpieczonej pamięci.

Aktualnie w Polsce kasy są wyposażone w świadomość fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które dane są unikalnym numerem, w jakiej na rozwiązanie doby sprzedaży zapisywane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego kładzie się łączna kwota podatku i należności brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze powodu na konstrukcję kasy rejestrujące dzieli się na właściwe kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, które są stosowane w sumach dają się zarówno na dwa główne systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy oraz program aplikacyjny dostają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od artykułów zaś usług));- systemy bazujące na komputerze (w tej kwocie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna ma kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w obecnej kasie realizowane są przy pomocy programu aplikacyjnego otwartego na komputerze, który dodatkowo steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma