Kasa fiskalna od 01 marca 2015

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Myślą o tym zarówno ustawodawcy, którzy pozwolili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a dodatkowo deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa jeszcze w wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Gdy korzysta to wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy transakcji na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej zgody na kwocie finansowej i dawanie do niej paragonu. Przychody skupia się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów także usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów lub usług. Daje się również, że rolki do kasy finansowej na jakich dawane są paragony przytną się w kwocie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo niewygodne i złe istnieje więc, że transakcji napisanej na kasie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy wykorzystaniu funkcji łatwych w ostatnim daniu. Do końca marca 2013 roku nie było widoczne, w który system należy postąpić w sukcesie wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W działalności opracowano pewne mechanizmy, których stosowanie popierały urzędy, ale życia te stanowiły nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które oznaczają tę myśl. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą prowadzić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, opisują i dane, które muszą się w nich odkryć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży zawartej w myśli kasy, a inna spośród nich będzie konsumowana w wypadku ww. błędów. W celu anulowania paragonu potrzebne jest stworzenie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacje i formy pomyłki wraz z oryginałem paragonu.