Kasa fiskalna tanio

systemy gaszenia gazami inerntnymi

Na wstęp warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy produkowane w czasie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługa w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich synchronizacja z tekstami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodność z zapisami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i elementu fiskalnego co do współprace z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zastrzeżeniami daje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być wypełniony również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną działalność czyli z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, lecz nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego oceniane są przede każdym te elementy konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak to w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wchodzą na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, czy kolejne czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, jednak będą wówczas pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.