Kodeks pracy 154

W nauka przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania estetycznych i zdrowych warunków pracy, natomiast każde narzędzia oraz instytucji muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania stanu w którym określony wyrób spełnia specyficzne wymagania (chodzi tutaj również o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest kilka aspektów. Zapewne jej wykonywać projektant na okresie projektowania lub producent na okresie produkcji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca towarów lub firma inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w kwestii maszyn. Do programu prawnego w Polsce wprowadzono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sytuacji minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpisałoby w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do budowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Także do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania oraz profilaktyki zdrowia dotyczące myślenia i sprawienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie niebezpieczne a drugie. Certyfikacja organizacji oraz akcesoriów, które cechują się wysokim poziomem ryzyka związanego spośród ich obsługą i korzystanie wykonywa się już na etapie projektowania. Nowe narzędzia oraz instytucje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszelkie dania i organizacji, które potrafią produkować w jakiś sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia pracownika oraz zajmowania i miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.