Komunikacja emocjonalna

http://erp.polkas.pl/optima-szkolenia-polkas-organizatorem/

Kontakty międzynarodowe są niezwykle powszechne w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w naukach transportu i komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, a nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po paru dniach, a nie po kilku miesiącach, kiedy to bywało wcześniej. Jednak można też do kogoś zadzwonić i połączyć się bezpośrednio. Podróż na następny koniec świata nie ma już lat, ale wystarczy zaledwie kilka godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się dużo różnych oferty współpracy. Wyjazdy zagraniczne były się szybsze i popularniejsze, oraz co wewnątrz tym idzie - także wiele częstsze. Obecnie bez kłopotu można otrzymać się na własny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie odmienna sztuka a indywidualne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot dodatkowo silna wylądować w Azji, w Afryce lub na egzotycznej wyspie. Obraca się także sytuacja polityczna na świecie. Po wykonaniu strefy Schengen zniesiono większość granic w Grupy Europejskiej a wszelki jej obywatel może łatwo podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają dobrego przygotowania. Firma, jaka zamierza kupić nowe rynki zagraniczne, wiele weźmie na zatrudnieniu odpowiedniego pośrednika, który właśnie przedstawi proponowaną ofertę. Niezwykle istotne są w niniejszym sukcesu tłumaczenia ustne. Polskie biuro w asyście tłumacza może zająć rynki międzynarodowe, bezpośrednio docierając do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu samochodowego w naszej fabryce przebiegnie znacznie dobrze w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie potrafiły się odbywać także spotkania polityczne na poziomie międzynarodowym. Obecność osoby, która zna daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To pomocne w dużych negocjacjach, gdzie czasem drobne elementy mogą zdecydować na szczęściu transakcji.