Kontrola pip w zakresie bhp

Grupa osób planująca założyć naszą działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W różnym razie nie dostaniemy umowy na prowadzenie kampanii.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i utrzymywania. Ona także definiuje to, na czym polega działalność gastronomiczna. W projektuj przepisów polega ona na sztuk oraz zakupie środkami spożywczymi. Wszędzie więc tam, gdzie zalecana jest żywność, trzeba przyjmować się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Traktują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których rozgrywa się sztuka i obróbka żywności oraz sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej kształt techniczny i higieniczny. Przepisy regulują również jakość wody, która pozostawiona jest do użytków spożywczych i przemysłowych. Wszystkie sprzęty stosowane w realizacji gastronomicznej muszą być w nieskazitelnym stanie technicznym i muszą egzystować prawdziwe.

https://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/odpylanie/cyklony-odpylacze-separator/Cyklony odpylacze - separatory, baterie cyklonów | GRUPA WOLFF

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych pragną posiadać zrobione te badania sanepidowskie też muszą być wszystkie stosowne uprawnienia zezwalające na działanie zawodu. W gastronomii mogą wtedy pracować osoby, które odbyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lektury kucharza. Taki człowiek musi także przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz ćwiczenie z mienia ze sprzętów kuchennych, na których pracuje.

Teksty
Na wszelką kontrolę sanepidu powinien być przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Chodzą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu oraz dokument potwierdzający przeszkolenia zatrudnionych w terenie przepisów BHP.