Nowoczesne rozwiazania w opakowalnictwie

Transport różnych materiałów stwarza konieczność wdrażania w współczesnej branży innowacyjnych metodzie. Drinkiem z najbardziej znaczących także zajmujących zastosowanie w moc innych rzeczach gospodarki są podajniki wibracyjne.

Urządzenia te zapewniają do transportu surowców zbrylonych, sypkich i starych, na niezbyt duże odległości. Jednakże ich forma pozwoli na zestawienie kilku podajników w połączenie szeregowe, takie rozwiązania umożliwiają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów ma trzy podstawowe rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny jest to wyposażenie w jakim surowiec zostaje przemieszczany, dzięki użyciu jego bezwładności. Praca ich polega na zastosowaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo rzucania się w przód oraz bliski powrót sprawiają, że produkt ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy zastosowaniu takich urządzeń możliwy jest dzięki wykorzystaniu wibratorów mających inne częstotliwości drgań. Zabudowy tych organizacji są przystosowane do wymogów mężczyzny oraz potrafią one żyć boczne, górne lub dolne. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań pozwoli jednocześnie na zastosowanie zabudowy podwieszonej i wspartej.

ellkCEAG eLLK 92036/36 NIB | GRUPA WOLFF

Przenośniki wibracyjne różnią się i sposobem zasilania. Oferowane przez producentów wyposażenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania wyróżniają się niskim poborem zarówno prądu kiedy i powietrza, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są i używane w relacjach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych maszyn dostosowują nasze produkty do własnych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane więc stanowi sposobem surowców jakie będą dostarczane, wydajnością oraz stosunkami w jakich będą eksploatowane.