O ktorej wybuchla 2 wojna swiatowa

Wybuch definiuje się jak bardzo silną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest pomieszczenie w ściśle określonych warunkach, i konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego wybiera się w ściśle określonym przedziale, który określany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w danym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu wskazane jest ciągle pewna energia, której inicjatorem mogą żyć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie dużej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest młodą energią zapłonu i określana jak dużo mała energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie może spowodować zapłon mieszaniny i roznoszenie się płomienia w określonych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do kariery w okolicach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwoli na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi od stanowiących w poszczególnym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie liczyć związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz łączy się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej przydatne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, natomiast w sukcesie pyłów jest brane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami że istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.