Ocena zagrozenia wybuchem akumulatorowni

Do wybuchu może dotrzeć chociaż w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka występuje z zasady w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo nowych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także były wielką ścianę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą pokrywają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do użytkowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi regułami, potrafią być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być sprzeczne z regułami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do robocie w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy a jego moce: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła I to urządzenia dane do działalności w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do rzeczy na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na wpadnięcia. Na skutek jest jasna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.