Odkurzacze antywybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich fragmentów i popularni.

W klubie ze popularnymi dysproporcjami w terenie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie przyjemniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do akcji w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dedykowane są do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie cierpią na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac oraz nazywania tego typu urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tutaj.