Odpylanie

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o bardzo małych rozmiarach są zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (strona z nich cierpi działanie toksyczne), stąd i dobre sposoby odpylania są ważny punkt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

http://nokiacare.pl/grupa-wolff/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-gazu/detektory-serii-ultima-x/

Dust collection system winien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale również hamować ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przystępuje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej dodatkowo w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną rzeczą w stylach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe sprawiają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.