Pakowanie prozniowe trocin

Próżniowe pakowanie żywności jest najefektywniejszym sposobem na ubezpieczenie jej przed zepsuciem. Z tej technologii korzystają, zarówno, producenci, kiedy również gospodarstwa domowe. Można dać narzędzia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają efekty w woreczku foliowym, lub w pojemniku do tego określonym. Dania te wiążą zgrzewy na ścianie worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą stanowić często dłużej przechowywane, zachowując przy tym swoistą wilgotność, konsystencję, zapach i smak, a równocześnie są zabezpieczone przed przedostaniem się do pomieszczenia opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na metoda działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to urządzenie, w jakiego wnętrzu montuje się worek łącznie z produktem. Jej wysoką wartością jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu osiąga się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi istotne przy pakowaniu dobrych produktów. Wadą jest jeszcze możliwość wykorzystania w procesie produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co znacząco zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą stanowić następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku stanowi szeroki wybór pakowarek komorowych, co umożliwia na jej właściwy dobór, uzależniony od ilości pakowanych produktów, ich charakterów, i wielkości. Przeznaczone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym wewnątrz produktem, znajduje się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, ubiera się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania przyjmuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe zezwalają na pakowanie produktów o fantazyjnych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wadą jest jeszcze wiele niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa wydajność oraz wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są zwłaszcza dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.