Plan finansowy gok

Symfonia projekt to pakiet, który wspiera panowanie w młodych oraz małych firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, który został napisany zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to wspomaga w prowadzeniu firmy w jej naturalnej praktyce w istoty ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje za zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa.
Aplikacja Środki Trwałe pomaga w poważnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i wewnętrznych. Moduł Kadry zaś Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Leczy on w rozliczeniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania – generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów.
Aplikacja Handel uczestniczy w roli sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu trwa możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest sprawiedliwa dla firm posiadających kilka oddziałów a w szerocy zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zjadany w obszarach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi.
Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które mówią księgowość uproszczoną. Chroni on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu wolno prowadzić rozrachunki z urzędami oraz pracownikami. W szybkim stopniu ułatwia analizy dochodowości.