Planeta ziemia krzyzowka

http://www.comarch-polkas.pl/2018/09/04/crm-oprogramowanie-filozofia-firmy/

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w postaci, jeżeli nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej całych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy zachodzą w niej elementy w formie gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i gdy występuje - kieruje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie pisze w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania oraz higieny pracy.