Pojemnik 1000l

Dozowniki celkowe to powszechnie wykorzystywane urządzenia. W relacje od schemacie i modelu mogą stanowić dane do realizacji różnych zadań.

Dozownik celkowy przeznaczony jest do szczelnego zamykania zbiorników pyłu, które odbywają w warunkach ciśnienia innego niż ciśnienie atmosferyczne. Dzięki tym urządzeniom możliwie jest opróżnianie zbiorników bez konieczności dekompensacji. Temperatura miałów nie prawdopodobnie być doskonalsza niż 200 stopni Celsjusza a nie potrafi istnieć mowy o agresywności pyłów.

Zasada działania dozownika celkowego jest zupełnie prosta. Pył ze zbiornika trafia do dozownika przez otwór wlotowy. Następnie jest on przemieszczany w celkach ze skrzydełkami poruszającego się bębna.

Dozowniki celkowe uważają zbyt działanie w tryb ciągły dozować materiały sypkie i drobnoziarniste. Będą więc w szczególności ziarna zbór, mleko w proszku, przyprawy, ziele angielskie, pieprz, cukier, kazeina, sól, pyły filtracyjne itp. Dozowniki znajdują zastosowanie na wszystkim etapie produkcji, zarówno w dziale działania technologicznej linii pakowania produktów, w dziedzinie ważenia oraz dozowania i transportu pneumatycznego.

Zwykle są również stosowane, jako tzw. śluzy odcinające sfery robocze o innych ciśnieniach. Ważna je zbierać np. na wylocie z cyklonu, z filtra odpylającego lub suszarki. Znajdują także zastosowanie przy opróżnianiu zbiorników.

Drinkiem z elementów wyposażenia dozowników celkowych potrafi być skrzynka elektryczna z falownikiem. Dzięki niej ważna z łatwością dostosować wydajność dozownika do polskich potrzeb. Dozowniki spełniają wszystkie normy higieniczne oraz normy bezpieczeństwa przewidziane przepisami prawa.