Poziomy znajomosci jezyka hiszpanskiego

Tłumaczenia, bez powodu na ich sposób, wymagają niewątpliwie doskonałej znajomości języka obcego wraz z jego kontekstem kulturowym. Istnieją natomiast tłumaczenia, które przylegają do tanio stresujących, mniej ciężkich także takie, które żądają od tłumacza zaangażowania stu procent siebie, a które również mieszają się z wielkim stresem. O jakich tłumaczeniach mowa? Są ostatnie tłumaczenia konsekutywne.

Cóż to takiego?

Tłumaczenia konsekutywne należą do grupie tłumaczeń ustnych. Już tenże ten fakt chce od tłumacza dużej sile na stres. Tłumaczenia takie polegają na ostatnim, że najpierw przemawia mówca, a kiedy on milknie, tłumacz przekazuje słuchaczom tę samą treść, ale przełożoną teraz na język docelowy. Oczywiście mówca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi wyglądać odpowiednie przerwy, odpowiednio do ostatniego, czy tłumacz jest do dyspozycji informacje także spośród nich daje tłumaczenie, lub te jedynie słucha, ma oraz na bazie tego, co zapamiętał, przekazuje przełożoną treść.

Czyli takie szkolenia są łatwe?

Z pewnością nie należą do łatwych, choćby nawet przekładana akcję była funkcjonalna, niespecjalistyczna. W tego standardu tłumaczeniach należy uwzględnić fakt, że tłumacz musi wiedzieć perfekcyjnie język. On nie jest do dyspozycji słownika, kiedy jego koledzy, którzy tkwią w przedsiębiorstwie i uczą jakieś dokumenty. Nie uznaje ponad okresu na myślenie. Przekład pragnie być zrobiony tu a teraz. Nie w momencie umówionych 24 czy 48 godzin. Ale oczywiście na bieżąco przed słuchaczami. A tłumacz pragnie istnieć nie tylko osobą perfekcyjnie znającą język, ale same opanowaną, odporną na lęk i wcale zapamiętującą to, co słyszy.

Informowania o charakterze konsekutywnym są trudne. Lecz są też osoby, które sztukę takiego tłumaczenia doskonale pojęły. W Polsce jesteśmy rzeczywiście wielu wybitnych tłumaczy, którzy swoje zadania piszą na najogromniejszym szczeblu. Spotykamy ich przy innego sposobu spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych, czy negocjacjach.