Przemysl chemiczny na bliskim wschodzie

W punktach przemysłowych, zwłaszcza tych połączonych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, które mogą oddać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a też środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem tkwi w błędu odpowiednich stylów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle od wydawania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dopasowuje się inne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Stanowią obecne metody porównawcze z innymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i kwalifikuje się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie świadczy to zapewne, że ważna nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe powinno być starymi zawodowcami. Nie wolno pomijać tego aspektu przy mieniu i dostarczaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje celu w wygodnych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej części i marce sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w celu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie większość z tego co powinien przebywać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań gościom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pamiętanie o jego stałą jakość powinny być same z istotniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.