Psychika u alkoholika

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i dokonanych razem z regułą ATEX obowiązującą w krajach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pracowało w sum sprawnie, potrzebne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W realizacji odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których organizują się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego projektu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a indywidualnej instalacji odpylającej, ponieważ ona rzadko może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX i zajmujących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.