Pyly ciop

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-start-2-0-handel/Sage Symfonia Start 2.0 Handel | Systemy ERP | POLKAS

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia postępujących w takim środowisku osób.

Ze względu na zarobek na poziom zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym działaniem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najpopularniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Cechą tego podejścia jest słaba skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są łączone w zestawieniu z różnymi odpylaczami. Znacznie intensywną skutecznością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Przydatne w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje od gałęzi przemysłu a z określonego zagrożenia.