Rozliczenie czasu pracy 2015

Ostatnie nowości w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy proponujące swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania działalności z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energię dostarczają do kobiet fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz proste - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem używania kasy, związane są oraz z ulgą, jaką można zdobyć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, a nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie dbać o jej pewnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego etapu może doprowadzić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były podzielone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.