Sprzet laboratoryjny trojnog

Często odwiedzam swoją dziewczynę w sztuki. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zainteresowania ze studentami, pracuje też w laboratorium. Czasami opowiada mi o meblu na którym odbywa - mimo, iż nie istnieję w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym stopniu nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki cel swojej funkcje zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny posiada bardzo drażliwe i ciekawe zagadnienie. Napisanie paru słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium prawdopodobnie stanowić dla pani kompletnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podać. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na zapewne nie robi oczywiście gdy na ilustracjach z książek, które myślę z głównych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie dają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest - jak by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do których na wczesny etap oka laik na pewnie nie stanowił w stanie wskazać do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż są wykorzystanie w nauce, więcej można ich jednak spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, gdy moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać stosowany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi wiele dużo efektownie niż chemiczny - jeśli miał zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje i dobry przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można obserwować zachowanie mrówek.