Srodki gasnicze stosowane do likwidacji pozaru urzadzen sieci i instalacji elektroenergetycznych

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy ale z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania także na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej poleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tymże znacznie aktywne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie może istnieć kojarzona na łatwych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stosuje się jeszcze w miejscach, w których prawdopodobnie ona wykonać poparzenia dostających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.