Strefa 0 zagrozenia wybuchem

Urządzenia dane do rzeczy w powierzchni zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek produkt, oddany do łączenia w okolicach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm połączonych z obecną radą, która daje szczegółowe wymagania jeśli należy o poszczególne produkty. Natomiast warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych niezbędnych w niektórych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą natomiast być różne z zasadą, zaś nie mogą podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny współprac z aktywnym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na wstępie XX wieku, gdy w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego miejsca do użytkowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło czyli do wielu pożarów oraz eksplozji, których winą były oleje palne i dzielący się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, toż po wielu wypadkach zastosowano inne pracowniki olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład ważny stanowi jednym spośród wielu potwierdzeń, że kierowanie się do szerokich norm, związanych z wynikami w strefie zagrożenia początkiem jest zasadniczym obowiązkiem każdego właścicielu i pracownika. Brak tego celu powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak zapewnia jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian planującym na celu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dostosowywanie się do powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest pierwszą zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to jednak ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego skończenia pracy, niełączenie się do norm etc. Stawianie się do dyspozycje ATEX i umów spośród nią powiązanych jest głównym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w niniejszym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie wyłącznie zaczynaj się do użycia materiałów z zdrowymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wad!