Strefa zagrozenia po niemiecku

Jeżeli w poszczególnym mieszkaniu uważają się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można rozmawiać o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, jaki jest grany do stłumienia wybuchu.

Jego podejmowanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go doświadczona i sprawna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego wartościami istnieje wyjątkowo to, że dodaje się do za natomiast na zewnątrz, jest niedrogi w manipulacji i transporcie, Posiada i prostą oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z organizmem tłumienia wybuchu. Stanowi więc dużo uniwersalna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których składają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej gałęzi przemysłu. Istnieją też dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle bliskim okresie. Stanowią one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, dostosowuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wykonane wodą, która rozwija się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odrywa się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda porusza się gotować, a obiekt natychmiast kończy się parą. Butle obecne są wykonane razem z poradą ATEX.