Strefa zagrozenia policja

ATEX – istnieje to zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do korzystania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w wartościach związanych z tą radą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić celem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w tamtych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być inne z regułą, natomiast nie posiadają prawa zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę czy jest równoznaczny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych regionach UE stanowiły duże ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do działalności w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w mieszkanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.