Szatkownica julienne

W niektórych przedsiębiorstwach i instytucjach zaczyna się lub gromadzi się substancje, które potrafią stanowić świadome za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą obecne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do stworzenia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na pomieszczenia oraz miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być więcej pomocne w strefach i miejscach zewnętrznych. Dodatkowo musi się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie regulować a również wskazywać czynniki, które potrafią inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wzięta na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem kończy się charakterystyki obiektu. Sugeruje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które potrafią kierować do stworzenia pożaru lub wybuchu. Szykuje się sposoby oraz style, dzięki którym możliwe będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Podaje się która istnieje liczba substancji palnych, jakie potrafią stawać się źródłem potencjalnego wybuchu. Rozpoczyna się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.