Tlumaczenie programu komputerowego

XXI wiek to cudowny rozwój zapotrzebowania na drugiego typu tłumaczenia. Nie odda się przy tym poznać obojętnie wobec faktu, jak wysoką rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co umieszcza się pod tym słowem?

pc-marketOprogramowanie PC-Market - Polkas Kraków

Szereg działań dostosowujących dany materiał do potrzeb polskiego rynku, które tworzą m.in. tłumaczenie oprogramowania, a zatem umiejętne przetłumaczenie komunikatów i dokumentacji oprogramowania na dany język, a jeszcze dopasowanie go do tego stylu. Odnosi się toż z takimi myślami jak dobranie formatu dat, bądź systemu sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a jeszcze programistów i inżynierów. Kompetencje językowe idą w parze z znają oraz wiedzami związanymi z planami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i wykonywanie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja przemieszcza się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na zbyt zagraniczny, oraz wówczas zapewne się znacząco przełożyć na światowy sukces firmy. Wprowadzenie produktu na zbyty światowe wiąże się również z internacjonalizacją produktów. Czym inni się to od lokalizacji? Internacjonalizacja to po prostu adaptacja produktów pod wymogi potencjalnych użytkowników bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja zatrzymuje się przede ludziom na ostatnim, by zdać na zapotrzebowanie określonych rynków, zatrzymuje się na charakterystycznych potrzebach danej lokalności. Dlatego też lokalizacja budowana jest indywidualnie dla każdego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla konkretnego towaru. Oba procesy dodają się jednak wzajemnie a przy odpowiednich planach dotyczących rynków globalnych - warto przemyśleć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy lokalizacją i internacjonalizacją występują zależności, które należy wziąć pod opiekę przy wykonywaniu tych procesów. Przed rozpoczęciem lokalizacji powinno przestać się internacjonalizację. Warto o tym pamiętać, ponieważ dobrze przeprowadzona internacjonalizacja znacząco skraca czas niezbędny w ciągu lokalizacji, co wydłuża okres, który można poświęcić na wdrażanie artykułu na zbyt. Poza tym, dobrze wykonana internacjonalizacja zobowiązuje się z gwarancją korzystnego wprowadzenia produktu na rynki docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania zaraz po wyjściu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania może istnieć sygnałem do sukcesu firmy.