Wentylacja z odzyskiem ciepla cena

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być skonstruowana razem z aktualnymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najsłabsze punkty. W niniejszym punkcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten posiada dla biura angażującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W sensu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury spraw nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania grane są w zespole „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Leczenia te powodują upragniony efekt finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, oraz tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszelkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.