Woda srodek gasniczy

Pożary, które zachodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej.
Parę zaczyna się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć umieszczenia szczelne.
Para jako środek gaśniczy tzw. “steam fire extinguishing” na otwartych powierzchniach nie zapewne istnieć wykorzystana, ze względu na jej dużo mały ciężar właściwy, co dokonuje się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest kilku efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których gra się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.
Ten materiał gaśniczy wykorzystuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna pewno żyć oraz używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże daleko korzystne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która wystawiana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.